Oreohelicidae - Mountain Snails


 
back
 
Oreohelix florida-Florida Mountain Snail-New Mexico / USA (?)

Oreohelix hammeri-Seven Devils Mountain Snail-Idaho / USA (?)

Oreohelix tenuistriata-Thin-ripped Mountian Snail-Idaho / USA (?)